Čekejte, prosím...
Stránka se načítá.

Něco v návodu chybí? Našli jste další možnost ve hře? Napište mi na email uvedený na konci.

Návod je již kompletní, ale stále potřebuje nějaké úpravy. Jakékoliv připomínky a doplnění posílejte na email uvedený na konci.


Úvod

Úvod bude jen krátký (vyjma tabulky zbraní), protože vše ve hře budu popisovat v místě, kde se s tím poprvé setkáte.

#úkol 0 Zbraně

Zbraně jsou jednou ze zvláštností této hry. Ne, že by byly k dispozici nějaké extra zbraně, které v jiných hrách neuvidíte (vlastně jsou až nápadně podobné arzenálu z HL2), ale na druhou stranu tak propracovaný systém se často nevidí.

Na začátku hry získáte hasák (Wrench), který plní funkci beznábojové zbraně na blízko (stejně jako třeba páčidlo v HL). Samotný hasák není moc účinný, ale dá se vylepšit plazmidy (viz dále).

Další (ne)zbraní (v pořadí šestou) je fotoaparát; o tom ale později. Jen zmíním, že k němu můžete nést filmy na 100 fotek.

Seznam zbraní naleznete níže, takže jen vysvětlím: každá zbraň má tři různé typy nábojů, které můžete najít (nebo koupit) a použít (u každého typu je uvedeno kolik jich unesete) a na každou zbraň je možno nainstalovat dva doplňky, které mění její vlastnosti (a vzhled).

zbraňzásobníknáboje 1náboje 2náboje 3vylepšení 1vylepšení 2
pistole6obyčejné (48x)Anti-personel (24x)
účinné proti osobám
Armor-piercing (24x)
účinné proti obrněncům
zásobník na 24 nábojůvylepšená účinnost
samopal Thompson40obyčejné (360x)Anti-personel (160x)
účinné proti osobám
Armor-piercing (160x)
účinné proti obrněncům
stabilizátor
(střelba 'nehází')
vylepšená účinnost
brokovnice4obyčejné (48x)výbušné (24x)elektrické (24x)
účinné proti strojům
velmi rychlá střelbavylepšená účinnost
projektilo-vrhač5granáty (12x)
vybuchují při dopadu
miny (12x)
vybuchují při dotyku
rakety (12x)
navádí se na cíl
neubližujete sami soběvylepšená účinnost
chemo-vrhač100napalm (400x)
plamenomet
tekutý dusík (200x)
zmrazovač (nezraňuje!)
elektrický gel (100x)
omračuje
snížená spotřebaprodloužený dostřel
kuše5obyčejné šipky (48x)speciální hroty (24x)pasťové střely(24x)snížená lámavost šipekvylepšená účinnost

Projektilo-vrhač budu nazývat granátometem nebo raketometem podle situace nebo použitých nábojů. Chemo-vrhači budu říkat plamenomet, další využití není tak praktické.

Pasti pomocí kuše pokládáte tak, že střelíte šipku a rychle uskočíte do strany: mezi místem, kde jste původně stály a kam se šipka zabodla, se napne drát nabitý elektrickým proudem. Ten pak zraní prvního, kdo se ho dotkne (proto musíte uskočit).

Ještě si dovolím uvést seznam vylepšení, která doporučuji nainstalovat mezi prvními (resp. v uvedeném pořadí; záleží ale na vás, jaké zbraně se vám zalíbí). Jako první v pořadí bych doporučil zvětšit zásobník pistole, protože z počátku je do ní nejvíce nábojů a se čtyřnásobným zásobníkem se z ní stává obstojná náhražka samopalu. Jako druhý bych doporučil stabilizátor pro samopal, protože bez něj se skoro nedá střílet. Další v pořadí (dle vaší preference zbraně) pak odolnost proti raketometu a/nebo snížení spotřeby plamenometu. Nakonec pak vylepšujte účinnost nejpoužívanějších zbraní.
Vynechal jsem nelámavost šipek, protože to moc nevyužijete, rychlou střelbu z brokovnice, protože ta je sice zajímavá, ale proti jednomu nepříteli v tom takový rozdíl není a se 4 náboji proti více nepřátelům neobstojíte, a prodloužený dosah plamenometu, který je také zajímavý, ale tolik příležitostí zapálit nepřítele na půl kilometru není a navíc na to máte plazmidy (viz dále).

#úkol 0 Adam a Eva

Takto zajímavě nazvali autoři dvě látky, které jsou asi nejdůležitější částí hry. Eve (/ív/, anglicky Eva) je obdoba many z fantasy her (chcete-li magicka či Síla :) - pomocí ní můžete používat útočné plazmidy. Adam (/ejdem/) je látka, která vám umožňuje provádět na sobě genetické změny a získat tak nové plazmidy (ve hře funguje obdobně jako peníze).

Pro získání Eve musíte sbírat modré injekce, kterými si můžete doplnit Eve do těla. Adam je látka, kterou Sestřičky vysávají z těl lidí. Najít ji můžete buď v nádobách (zpravidla jako odměnu) nebo ji můžete vysát ze Sestřiček.

Eve injekcí (stejně jako lékárniček) unesete maximálně 9 a Adam (a dolarů) můžete nasbírat 500.

Rychl navigace

1. Rapture

#úkol 1 Havárie

Začínáte kdesi uprostřed Atlantického oceánu poté, co se s vámi zřítilo (? - pochopíte později :) letadlo. Jděte (tedy plavte) dopředu (klávesa W) a až letadlo vybuchne, napravo byste měli vidět maják. Zamiřte k němu, vylezte po schodech a vstupte dveřmi dovnitř. Chvíli počkejte ve tmě dokud se nezavřou dveře a nerozsvítí se světla. Pak dojděte do zadní části a po schodech sestupte dolu. Vstupte do batyskafu a zatáhněte za páku.

Všimněte si, že páka jakoby žlutě září. Takto jsou ve hře označovány důležité předměty, abyste si jich všimnuli již z dálky. Pokud se vám toto nezobrazí, nebo se vám naopak efekt nelíbí, můžete změnit nastavení v Options.

#úkol 1 Rapture

Nejprve vás čeká několika minutová jízda batyskafem na dno oceánu do podmořského města Rapture. Toto město postavil Andrew Ryan pro všechny, kdo odmítají pozemské zákony...

Až zastavíte a skončí boj venku, laskavě seberte rádio (nalevo od dveří batyskafu) a poslechněte si zprávu od Atlase.Dostali jste první úkol (vyskočil rámeček vpravo nahoře) a tak vylezte z batyskafu.

Mapu, úkoly a záznamy rozhovorů naleznete v deníku - klávesa M.

Dojděte na konec mola, poslechněte si Atlase a podívejte se doprava. Tam vidíte Vita-Chamber. Pokud zemřete, objevíte se znovu v téhle 'nádobě' s polovinou životů. Teoreticky se tak celou hru nemusíte starat o životy, protože nemůžete skutečně zemřít (a vracet se k uložení). Ven z Vita-Chamber se dostanete klávesou E.

Pro nepřátele budu používat jejich anglické jméno "splicer", protože se mi nepodařilo najít žádný rozumný překlad. Pravděpodobně to má něco společného s tím, že jsou to geneticky upravení lidé. V angličtině "splicer" znamená 'sešívačka na papír'.

Dejte se doleva a po schodech nahoru. Jděte kousek doleva a počkejte, až vyskočí Splicerka (jeden typ z lidských nepřátel). Atlas spustí Alarm (všimněte si odpočtu vlevo uprostřed a 'robotka', který přiletí). Pak laskavě přeskočte překážku (stiskem mezerníku), jděte dopředu a ze země seberte hasák. Prašťte s ním do sloupů před vámi, skrčte se (klávesa C) a prolezte. Postavte se (opět C) a rychle uhněte do strany (A nebo D). Vyběhněte po schodech a umlaťte splicera.

Pak oberte jeho mrtvolu - stiskněte E pro zobrazení obsahu jeho kapes a pak znovu E pro sebrání všech předmětů. Vždy můžete sebrat pouze vše najednou. Jedině pokud již máte daného předmětu dostatečný počet, předmět zůstane v 'kontejneru'. Od mrtvoly jste dostali svoji první lékárničku (použijete stiskem F - First Aid neboli první pomoc) a také injekci s Eve (zatím ji nemůžete použít).

Jděte doprava, kde na stole leží nějaké chipsy a oplatka. Stiskem E je seberte, čímž se vám doplní trochu životů. Pak se dejte na druhou stranu místnosti a po schodech (kolem velké značky Plasmids) nahoru. Nahoře nejprve prohledejte odpadkové koše (stiskem E) a seberte další Eve a lékárny.

#úkol 1 Plazmidy

Stoupněte si před velký automat s nápisem Gatherer's garden (něco jako "Sběratelův ráj") se sochami holčiček po stranách (pochopíte později) a seberte si červenou lahvičku Electro Bolt (Elektrošoky). Sledujte animaci - tohle je důvod, proč se hra jmenuje BioShock. Speciální síly - Plazmidy - získáváte díky genetickým mutacím vlastního těla...

Nastavení myši ve výchozím stavu je takové, že levým tlačítkem útočíte zbraní nebo plazmidem a pravým přepínáte mezi nimi. Mě se ale osvědčila druhá možnost (nastavte si příslušné klávesy pod Options), že levým tlačítkem se přepnu a útočím zbraní a pravým tlačítkem se přepnu a používám plazmidy. V některých vypětých situacích to dost pomáhá získat přehled o tom čím útočíte ;).

Nejprve sledujte rozhovor svou splicerů a pak počkejte na příchod Taťky a Sestřičky. Sestřička vás nazve Andělem a odejde. Dojděte ke dveřím a použijte plazmid na ovládání dveří nalevo. Dveře se otevřou. Projděte chodbou, prolezte kusem letadla a pokračujte chodbou dál až do bezpečí.

Klávesou R (reload) dobíjíte. Pokud máte aktivní plazmid, dobijete svoji Eve pomocí injekce. Pokud máte v ruce zbraň, dobijete aktuálně zvolené náboje. Pokud vyčerpáte všechnu Eve a/nebo náboje a máte injekci resp. zásobník, nabijete si automaticky.

V místnostech nalevo a napravo seberte Eve injekce a další předměty a počkejte, až se objeví splicer. Omračte ho plazmidem a pak ho přetáhněte hasákem po hlavě (nejúčinnější způsob útoku - na Hard ale budete muset praštit několikrát). Oberte jeho mrtvolu, dojděte ke dveřím "Airlock active" a zabijte dalšího.

Vyjděte po schodech a počkejte na splicera. Jelikož hoří, stačí ho omráčit a počkat až uhoří. Pokračujte do dveří a vstupte do výtahu nalevo. Nahoře jděte doprava; nenechte se oklamat maminkou u kočárku a zabijte ji. Pak seberte z kočárku revolver. (Můžete se vrátit a sebrat lékárnu u výtahu a alkohol za květináčem).

#úkol 1 Restaurace Kašmír

Konzumací alkoholu dochází k obnově životů, ale ztrátě Eve. Naopak kouřením se doplňuje Eve, ale přicházíte o životy. Opakovanou konzumací alkoholu se navíc dostavuje opilost, která způsobuje (jak jinak :) rozmazání obrazu a neschopnost zamířit. Naštěstí ale pomine po několika sekundách, takže to není tak hrozné.

Jděte do restaurace Kasmir, seberte věci na stole nalevo a po schodech sejděte dolu. Zbavte se splicerů (těch ve vodě se zbavíte tak, že použijete elektrošok na vodu - výhoda fungující fyziky ve hře :) a ze stolu seberte věci včetně magnetofonu. Stiskem T si poslechnete, co se na něm nachází. Zpravidla to jsou jen 'nezajímavé řeči', ale občas se můžete dozvědět číselný klíč k některým dveřím...

Jděte do kuchyně (napravo od schodů) a proberte kasu, kterou drží mrtvola, a seberte několik dolarů. Další naleznete na zemi a na lince. Dolary můžete za prvé použít pro nákup nábojů a předmětů u automatů (Vending machine) a nebo také pro získání slevy u těchto automatů (hackování viz dále). Další pokladnu naleznete za barem.

Vyjděte opět po schodech nahoru a dejte se doprava na záchody. Nejprve jděte na 'dámy' a uvidíte 'vzpomínku' (někdy to jsou vaše vzpomínky, jindy zase něco, co se v daném místě stalo a vám to má přiblížit děj nebo poskytnout nápovědu). Na konci seberte magnetofon a vraťte se. Jděte na 'pány' a v poslední kabince projděte dírou.

#Sestřička a Taťka

Odložte zbraň a podívejte se na holčičku dole, která se vrtá injekcí v mrtvole. Přejděte po světlech na druhou stranu, sejděte po schodech a sledujte situaci za sklem.

Sestřičky (Little sisters) jsou geneticky upravené holčičky, které jsou schopny z lidských těl vytěžit látku Adam. Jelikož jsou ale zranitelné (a lidé je logicky nemají rádi), mají své ochránce - Taťky (Big daddy). Taťkové nejsou jako obyčejní splicerové. Taťka se chová neutrálně - můžete kolem něj volně chodit a nic vám neudělá, ale v okamžiku, kdy zaútočíte na něj nebo jeho Sestřičku, stává se z něj velmi nebezpečný nepřítel.

Od mrtvoly seberte revolver a uražte zámek na dveřích. V divadle (tam, kde byla Sestřička) můžete obrat mrtvolu a pak se dejte kolem Vita-Chamber doprava. Jděte pořád dál (jak jste si asi již všimnuli, nebudu upozorňovat na splicery, kteří plní určitou 'hororovou' náplň hry ;). A na splicery ve vodě opět použijte plazmid. Proberte mrtvolu Taťky - jeho kapsy většinou obsahují vzácné poklady nebo velké množství nábojů a/nebo peněz.

Seskočte dolu, prohledejte bedny napravo od vodopádu a pak průchody kolem Vita-Chamber jděte na záchody, které prohledejte. Pak se vydejte ke dveřím s nápisem "Good morning Rapture!". Až se dveře zavřou, rychle ustupte, protože se objeví plamenomet.

Nyní bude následovat několik vln splicerů, které prostě nemůžete nějak reálně zvládnout. Proto doporučuji vzít si hasák a mlátit je hlava nehlava neohlížeje se na to, kolikrát při tom zemřete. Až nájezdy skončí, doplňte si životy a posbírejte všechny revolvery ze země. Pak se vydejte dveřmi do Medical pavilon.

Dostanete se ke dveřím do další oblasti (rozuměj loadovací oblasti), ale dveře se zavřou. Sledujte tedy v klidu video. Čekejte, dokud se neozve Atlas a pak vstupte do komory a otevřete dveře na druhé straně (klávesou E).

#úkol 1 Zdravotní středisko

U pultu ve zdravotním středisku seberte náboje a peníze. Pak si všimněte naproti stojícího automatu s klaunem - Vending machine (také nazývané "Cirkus of value"). Stiskněte E a můžete si nakoupit náboje, lékárny nebo Eve injekce (někdy také alkohol apod.). Nalevo vidíte seznam věcí, které můžete koupit (každý automat nabízí jiný sortiment), uprostřed je popis a také aktuální a maximální počet daného předmětu ve vašem inventáři. Napravo pak je aktuální stav vašich peněz. Momentálně bych doporučil nakoupit lékárny, Eve a příp. náboje do pistole (Pistol rounds).

Když přistoupíte k nějakému objektu a stisknete M, otevře se deník na straně s popisem daného předmětu...

Přistupte ke dveřím Emergency access a všimněte si robota, který blokuje dveře. Nejprve stiskněte E a seberte jeho náboje a pak stiskněte V. Otevře se okno pro Hackování (nabourání se do systému). Nahoře je několik prázdných kroužků - v těch bude později zobrazen seznam plazmidů, které budou při hackování použity (viz dále). Uprostřed je popis čeho hackováním dosáhnete (tento robot se tedy postaví na vaši stranu a bude vás chránit) a jaká je obtížnost. Dole jsou pak tlačítka start (začít s hackováním) a cancel (zrušit). Pod nimi pak ještě mohou být tlačítka Autohacking tool (okamžité hacknutí pomocí nástroje) a zaplacení přístupu (pomocí peněz). Pamatujte, že pokud začnete s hackováním, již to nelze zastavit! V případě úspěchu se stane věc z popisu, v případě neúspěchu přijdete o část životů.

Klikněte na start a zobrazí se návod jak postupovat při této minihře (jako jediné ve hře). Tato hra je známá jako 'Mravenec' ('Ant'; existují také alternativy Beruška, Instalatér apod.) a jejím smyslem je před mravencem (zde vodivou kapalinou) postavit cestičku od startu k cíli dřív, než dosáhne konce cesty. Tato verze je navíc ztížená tím, že na začátku nevidíte žádné díly a musíte je nejprve kliknutím myši odkrýt (nemusíte všechny najednou). Pak je pomocí přetahování myší prohazujete tak, aby vytvořili cestu pro kapalinu. Díly není možno otáčet! Klasické díly jsou rovná trubka (svislá nebo vodorovná) a zahnutá trubka (propojující sousední díly nalevo či napravo). Pak jsou speciální díly, na které narazíte později: Vývrtka (zpomaluje tok), zúžení (zrychluje tok), poškození (nelze použít ani přesunout) a alarm (tomu se vyhýbejte!!). Až budete mít cestu připravenou, stačí kliknout na "Increase flow speed" a hackování skončí.

Až se vám hackování podaří, robot po chvíli ožije (nezapomeňte, že je teď přátelský) a otevřou se dveře. Pokračujte a v místnosti chvíli sledujte splicerku - všimněte si, že se různé typy splicerů mezi sebou perou, pokud nemají nic jiného na práci. Často tak stačí chvíli počkat místo plýtvání náboji ;). Zabijte zbytek a posbírejte věci ze stolu.

Vyjděte po schodech a přehoďte páku "Emergency access control". Sice se nedostaví požadovaný efekt (otevření dveří před vámi), ale zato se otevřou dveře za vámi. Projděte a v kanceláři nalevo seberte kulomet (doporučuji ale používat pistoli, protože tolik nábojů do kulometu nemáte). Stiskněte tlačítko, rozbijte sklo kukaně a seskočte do čekárny. Vyběhněte po schodech k otevřeným dveřím a zbavte se zástupu nepřátel. Posbírejte věci a sejděte dolu k Automatu na náboje.

Nyní máte možnost automat hacknout (stejně jako všechny ostatní) a tím získat slevu a přístup k další nabídce (označené jako "Hack only"). U automatů také máte možnost využít 'nákupu slevy' - tedy zaplacením určité částky (zde asi $10) získáte přístup stejně jako po hackování.

#úkol 1 Chirurgie

Vyjděte po schodech a dojděte až ke dveřím Surgery (Chirurgie) a zazvoňte :). Vstupte a jděte dál. Pozor ale na automaty (rozuměj automatické zbraně), které po vás začnou střílet. Nejlepší řešení je použít na ně plazmid Elektrošok, rychle přiběhnout a hacknout se do nich (stiskem V). Tím je opět obrátíte na svou stranu a oni budou střílet na nepřátele. (Pokud k automatu nestihnete doběhnout včas a on se 'probere', prostě ho uspěte dalším elektrošokem.)

Až hacknete první automat, skočte za pult naproti němu, skrčte se a počkejte, až vyřídí příchozí splicery. Potom omračte a hackněte druhý automat schovaný za zdí. Prohledejte zbytek tohoto patra a pak si všimněte automatu na zdi proti dveřím Surgery. To je automat na zdraví. Buď se můžete nechat za $16 vyléčit, nebo ho zkusit hacknout a získat slevu na $10. Po hacknutí navíc docílíte toho, že pokud by ho chtěl použít nějaký splicer, místo vyléčení ho to zabije.

Projděte chodbou do Surgery (všimněte si Taťky a sestřičky ve vedlejší chodbě) a pokračujte do další čekárny. Zde narazíte na bláznivého chirurga, který za sebou odpálí dveře. Jelikož zde nic jiného zajímavého není, vraťte se zpět do chodby a v klidu vyslechněte Atlase. Dozvíte se, že musíte najít plazmid Telekineze.

Vraťte se do čekárny a jděte do dveří Eternal flame (Márnice). Narazíte zde na tvrdého splicera házejícího granáty. U těchto splicerů nezapomeňte, že kromě mrtvoly můžete prohledat i jejich skříňku na bomby. Projděte dveřmi do spalovny a všimněte si bezpečnostní kamery. Pokud zahlédne ona vás, spustí na minutu poplach, což znamená, že na vás budou létat bezpečnostní robotci. Omračte ji tedy a hackněte (také se můžete pokus k ní připlížit, když se dívá jinam). Teď se můžete volně pohybovat po spalovně a tak si všimněte mrtvoly připravené ke spálení v peci. Stiskněte tlačítko a počkejte.

Až vyjede, získáte modrý plazmid (atletický typ) Hacker's delight (po každém hacknutí získáte pár životů). Na rozdíl od útočných jsou fyzické, technické a bojové plazmidy aktivní pořád. Máte ale omezený počet, který můžete současně použít. Proto se po sebrání plazmidu vždy objeví okno s aktuálně použitými plazmidy a vy musíte zvolit, do kterého slotu ho umístíte (nyní nemáte žádný, takže je to jedno). Pokud již budete mít plno, můžete nový plazmid umístit do slotu místo jiného nebo si ho schovat na později (tlačítkem "Store in bank").

Vyjděte po schodech do prvního patra, zbavte se splicera a prohledejte okolí. Pak dojděte ke dveřím, skrčte se a prolezte dovnitř ventilací. Uvnitř je povalený Gatherer's garden a před ním leží plazmid Incenerate (Zapálení). Seberte ho a umístěte do volného slotu (uvidíte reklamní video :). Pak přiběhnout spliceři, kteří se k vám budou chtít dostat. Všimněte si oleje na zemi a tak ho zapalte novým plazmidem (podobně jako jste používali šoky na vodu). Počkejte, až plameny uhasnou, a vylezte ven.

Nyní již máte několik zbraní a útočných plazmidů a tak by bylo dobré zmínit se o klávese SHIFT. Po jejím stisknutí se dostanete do přehledu, kde vidíte plazmidy, zbraně a náboje, které vlastníte. Kliknutím je pak můžete použít. Vhodné je to hlavně při boji, když chcete přepnout na jinou zbraň s jinými náboji, protože přehled hru pozastaví zatímco při přepínání pomocí kláves hra běží dál. Pravděpodobně již máte Armor-piercing náboje, tak jen připomenu, že typ nábojů můžete přepínat klávesou B (nebo v přehledu klávesou SHIFT).

Vraťte se do čekárny (ven z márnice) a všimněte si modré mlhy a 'nánosu' u dveří napravo (u nápisu Twilight fields - "Pole soumraku"). I když to moc není zjevné, je to led, který nyní můžete rozpustit pomocí zapálení. Použijte tedy na led plazmid a on se rozteče. Projděte dveřmi, jděte doleva a zbavte se splicerky za rakví. Pak se tam podívejte a sesbírejte věci. Rychle se skrčte, abyste se vyhnuli automatu, který po vás začne střílet. Buď ho omračte a hackněte, zapalte a počkejte až uhoří nebo ho prostě zničte náboji. Pokud ho zničíte, nezapomeňte ho prohledat (automaty většinou obsahují množství nábojů).

Jděte na druhou stranu a zbavte je další truchlící splicerky. Pak posbírejte věci. Nezapomeňte na Eve injekci... pod kterou najdete kód 0451. Vraťte se tedy ke dveřím naproti a použijte Klávesnice (Keypad). Zadejte kód a vstupte. Najdete zde několik typů nábojů a také Autohacking tool (můžete ho použít při hackování pro automatický úspěch).

Nakonec jděte do dveří přímo za pultem, projděte vodou a seberte žlutý (inženýrský) plazmid Security expert (snižuje obtížnost hackování bezpečnostních zařízení).

#úkol 1 Zubaři

Vraťte se do čekárny a sejděte dolů po schodech. Nakupte náboje a zbavte se ledu v chodbě. Projděte chodbou a napravo na zemi seberte brokovnici. Až zhasnou světla, nabijte si brokovnici a počkejte až opět rozsvítí. Pak zabijte splicery (brokovnice je nejúčinnější na blízko - střílejte tedy až v okamžiku, kdy na vás splicer skočí ;).

Posbírejte věci po zemi a jděte doprava dozadu (kolem "Painless dental" = "Bezbolestný zubař :). Skrz okno na vás začne útočit automat a tak ho omračte, oknem proskočte dovnitř a hackněte ho. Pak tlačítkem otevřte dveře zpět na chodbu a seberte věci schované pod pultem. Jděte do ordinace, posbírejte věci a nakonec i žlutý (inženýrský) plazmid Speedy hacker (zpomaluje tok tekutiny během hackování - asi nejužitečnější plazmid pokud vám hackování moc nejde).

V ordinaci si všimněte ventilace u země. Hasákem uražte kryt a vlezte dovnitř. Prolezte šachtou a na konci se zbavte splicerky. Sesbírejte věci a tlačítkem otevřete dveře. Vstupte k sousednímu zubaři Dandy's dental, přeskočte pult a vyberte pokladnu. Vstupte do ordinace a jděte doleva, kde jsou vystavené poháry. Poslechněte si magnetofon a nalevo seberte červený plazmid Telekineze. Teď se dostáváte k problému, že máte tři útočné plazmidy, ale jen dva sloty. Musíte si tedy vybrat, zda chcete používat zapálení nebo elektrošoky (telekinezi potřebujete!).

Stiskněte tlačítko na Ball launcher a snažte se pomocí telekineze chytit balónek (stisknout a držet použití plazmidu) a hodit ho zpět (pustit použití plazmidu). Telekinezi můžete použít ke třem věcem. Zaprvé můžete chytat a házet zpět granáty, které na vás někdo háže (stejně jako teď míčky). Za druhé můžete přitahovat plynové bomby a házet je na nepřátele (využijete za chvíli). A za třetí můžete sbírat předměty, na které jinak nedosáhnete (objekt přitáhnete a pak pomocí E seberete nebo V pustíte na zem). Navíc třetí možnost je velmi výhodná, protože samotné přitažení neplýtvá Eve, takže sbírání předmětů na dálku máte 'zadarmo'.

Až si vyhrajete s míčky, vraťte se do ordinace a všimněte si splicerky. Použijte tedy telekinezi pro přitažení bomby ležící na zemi a hoďte ji na splicerku. Vyjděte z ordinace a jděte doprava až ke dveřím "Kure-all". Vstupte a dejte si pozor na raketomet napravo. Bez problémů ho zničte jeho vlastními raketami. Nejprve jděte do dveří, kde byl automat a sesbírejte věci, pak jděte do vedlejších, zbavte se splicerky a všimněte si ventilace nalevo u země. Prolezte a posbírejte věci včetně modrého (bojového) plazmidu Wrench jockey (zvyšuje účinnost hasáku). Vraťte se zpět a vyzkoušejte sílu hasáku na splicerce. Jděte doleva a dejte si pozor na alarm.

Dojděte až k alarmu a všimněte si sejfu ve zdi. Hackněte ho (sejfy jsou vždy obtížnější, takže můžete použít autohack). Až ho otevřete, vyberte z něj náboje a vraťte se do místnosti se zubaři. Jděte opět doprava dozadu k posledním dveřím, které jsou ale zamčené. Skrz rozbité okno si všimněte klíče na zdi a tak si ho přitáhněte a seberte klávesou E. Odemkněte tlačítkem a uvnitř se připližte k alarmu a hackněte ho. Jděte do sousední zatopené ordinace, zbavte se alarmu a hackněte se do sejfu.

#úkol 1 Dr. Steinman

Tím jste vyčerpali všechny možnosti u zubařů a tak se vraťte zpět chodbou a po schodech do čekárny. Odtud pak dveřmi Surgery na chirurgii. Počkejte, až se na balkoně objeví doktor s granáty a až jeden hodí, chyťte ho. Neházejte ho zpět na něj ale na ceduli blokující vchod do další části.

Projděte a jděte doleva. Za mříží si všimněte splicera s červenými kruhy kolem hlavy. To znamená, že telepaticky ovládá robotka, takže po zabití splicera se zbavíte i robotka. Jelikož je v místnosti i automat, doporučil bych spíše schovat se za rohem, počkat až robotek přiletí a pak ho omráčit a hacknout. Získáte tak návnadu pro automat a budete ho moci lépe zničit. Dole ve vodě seberte modrý (bojový) plazmid Static discharge (Statický výboj - zraní nepřátele, kteří se vás dotknou).

V ordinaci nalevo se zbavte alarmu, posbírejte věci a hackněte sejf. Vyjděte na chodbu a sejděte několik schodů. Zde hackněte (!) léčící automat a jděte dveřmi dál. Posbírejte věci za rohem a zkontrolujte, zda máte všechny zbraně nabité a připravené. Pak přistupte k oknu, za kterým vidíte doktora Steinmana (ten, od kterého jste teď poslouchali komentáře).

Jestli se to tak dá říct tak teď nadchází boj s prvním bossem. Střílejte po něm vším co máte a snažte se dostat do ordinace, za roh a dolu do zatopené části. Zde najdete další léčivý automat a tak ho hackněte. Až totiž doktora zraníte tak na 20% zdraví, poběží k automatu se vyléčit. A jelikož jste oba dostupné hacknuli, stačí už jen běžet za ním a počkat, až se otráví. Pak vyberte jeho mrtvolu a seberte Emergency access key.

Vraťte se do ordinace posbírat věci a hacknout sejf. Pak jděte zpět do čekárny, ale po cestě se poškodí tunel, takže budete muset jít jinou cestou. Před vás spadne Taťka a zemře v plamenech. V sousední místnosti tak zůstane samotná Sestřička, na kterou útočí splicer. Vstupte dveřmi a sledujte rozhovor Atlase (z rádia) s doktorkou Tanenbaum.

#úkol 1 Získávání Adam

Nakonec dostanete plazmid, kterým můžete těžit Adam ze Sestřiček (nikde se nezobrazí). Přistupte tedy k ní a rozhodněte se, zda budete hrát za správňáka nebo za toho špatného. Pokud chcete Sestřičky zachránit od jejich hrozného osudu, stiskněte L (Rescue - Zachránit) a zbavte ji její genetické mutace. Za to dostanete 80 Adam. Pokud vám to nestačí, stiskněte H (Harvest - Vytěžit), čímž Sestřičce vytáhnete z břicha tvora (zmutovanou mořskou pijavici, jak se později zmíní doktorka Tannenbaum v jednom záznamu), který přímo způsobuje jejich mutaci, za což dostanete dvakrát tolik (160 Adam).

Pokud se vám zdá, že být správňák je nevýhodné, pamatujte si, že doktorka Tanenbaum vám za záchranu každých 3 holčiček slíbí odměnu. Ta se většinou skládá z 200 Adam (takže nakonec získáte jen o trochu méně než při těžbě) a navíc obsahuje velkou zásobu lékáren či jiných předmětů. Když zachráníte 3 holčičky, ozve se vám rádiem Tanenbaum a slíbí odměnu. Vydejte se tedy ke Gatherer's garden, kde bude čekat medvídek s odměnou. Počet sestřiček a jejich stav (nenalezena/zachráněna/vytěžena) můžete najít dole v menu (Escape).

Po rozhovoru s Atlasem a Tanenbaum se naproti otevřou dveře s Gatherer's garden, kde nyní můžete za Adam 'nakupovat' nové plazmidy. Velkou pozornost věnujte plazmidům Health upgrade a Eve upgrade. Toto je zvláštní druh plazmidů, který se nikde nepoužívá, ale místo toho okamžitě zvyšuje maximální množství životů a Eve (asi o 25%). Health upgrade byste měli koupit pokaždé, co ho uvidíte, protože ke konci hry se vám to bude velice hodit ;).
Další zde dostupné plazmidy jsou Enrage (označte nepřítele a všichni ostatní na něj budou útočit místo vás - podle mě nejméně potřebný plazmid ze všech), Armored shell (štít, který snižuje zranění - užitečné, i když ne moc efektivní) a Eve link (při léčení životů dostanete i trochu Eve - tahle verze je ale neefektivní).

Až si nakoupíte, pokračujte dál dveřmi a dostanete se do čekárny. Prohledejte ji a měli byste najít další Sestřičku, ale tentokrát i s Taťkou. Nejprve musíte Taťku zabít, protože jinak vám nepovolí dotknout se Sestřičky. Nejlepší na něj je kulomet s Armor-piercing nebo obyčejnými náboji. Pokud máte málo nábojů, jděte nejprve po schodech dolu a elektrošokem otevřte dveře vedle Vending machine ;).

I když se jim říká Taťkové (Big daddy), existují dva druhy. Jedním (na toho jste narazili zde) je Bouncer, který útočí tím, že na vás nabíhá a snaží se přimáčknout vás ke zdi, nebo mlátí do země a tím vám omračuje. Druhý typ je Rosie (neboli Mamka), která má zbraň, ze které může střílet náboje nebo granáty. Po zabití Rosie nezapomeňte kromě těla prohledat i její zbraň!
Pokud narazíte na samotného Taťku (nebo Mamku, nebudu rozlišovat) a nemáte dosud všechny Sestřičky v kole nalezené, v tichosti ho sledujte. Většinou totiž dojde k kovové konstrukci s dírou do zdi a praští do ní. Pak vyleze Sestřička a vy ji můžete vytěžit/zachránit. Naopak pokud necháte Sestřičku dlouho bez povšimnutí, unaví se a zaleze zpět do díry se vyspat...

Až Sestřičku zachráníte/vytěžíte, můžete se vrátit ke Gatherer's garden pro další várku plazmidů. Pak se vraťte a z ordinace jděte zpět do recepce Medical pavilonu a odtud k bezpečnostním dveřím (Security access). Zbavte se splicerů, vyběhněte po schodech a pákou otevřete dveře. Jděte dolu a vstupte do batyskafu, který vás odveze do Neptune's bounty.

Pomocí batyskafu se můžete pohybovat mezi libovolnými úrovněmi (vracet se).

Rychl navigace

2. Neptunův přístav

#úkol 2 Fontainova rybárna

Vyjděte po schodech a dojděte k Gene-bank. Díky tomuto automatu můžete měnit aktuálně používané plazmidy za ty, které máte uložené v bance. Vlevo nahoře vidíte jednotlivé typy plazmidů (útočné, atletické, inženýrské a bojové) a vpravo popis daného typu plazmidů. Po kliknutí na určitý druh plazmidů se otevře nové okno, kde vlevo dole vidíte aktuálně použité plazmidy a vpravo ty uložené v bance. Vlevo nahoře je pak popis. Plazmidy můžete myší přetahovat z banky do slotů. Drobná nesrovnalost ve hře způsobuje, že útočné plazmidy nejsou ke klávesám (F1-F6) přiřazovány podle slotů (1-6), ale podle pořadí, v jakém jste je do slotů přiřadili. Uspořádání plazmidů podle vašeho požadavku není nejjednodušší.

Poznámka: Jak už jste si všimnuli, pro všechny typy používám pojem plazmidy, i když hra používá výraz plasmids pouze pro útočné a ostatní nazývá tonics. Na druhou stranu v ostatních textech se také zmiňují pouze o plazmidech, nikoli o tonikách (tonicích?).

Přeskočte lavičku a pokračujte dveřmi dál. Na konci narazíte na Sestřičku s Taťkou (vlastně je to Mamka Rosie, takže pozor na její kulomet!). Pomoc můžete získat, pokud skočíte pod molo, omráčíte zde ukrytý automat a hacknete ho. Pak nalákáte Rosie dolu (jednoduše tím, že se schováte pod rampu). Nepočítejte ale s tím, že by jeden automat Rosie zvládnul.

Od teď už nebudu Sestřičky zmiňovat, protože Taťkové se v určitých oblastech objevují celkem pravidelně ale přitom se nedá přesně určit kdy a kde. Proto by jakákoliv zmínka mohla být matoucí. Potřebný počet sestřiček můžete najít v menu. Pokud nějakou nemůžete najít, prostě se několik minut poflakujte po oblasti (nejlépe tam, kde jste již nějakou Sestřičku našli) a uvidíte, že dříve či později se nějaký Taťka objeví.
Poznámka: V tomhle kole je asi chyba, protože v menu jsou uvedeny 3 Sestřičky, ale je možné najít 4. Pokud navíc dojdete ke konci kola dřív, než je všechny 4 najdete, způsobíte ještě větší chybu a ukazatel v menu se zresetuje.

Dole u 'jezírka' naleznete modrý (atletický) plazmid Medical Expert (Mistr léčení - pomocí lékáren vyléčíte více životů). Pak se zbavte automatu a splicerů a opusťte místnost jedněmi ze dveří (je jedno kterými). Dostanete se do místnosti s Gene bankou a Gatherer's garden. Momentálně by vás ale měl nejvíce zajímat raketomet. Omračte ho a hackněte (bude se to hodit). Pak se zbavte ostatních nepřátel.

Až bude klid, zajděte si do Gatherer's garden. Opět by vás ze všeho nejvíce měl zajímat health/Eve upgrade. Také zde získáte možnost koupit si Plazmid slot, abyste mohli používat více útočných plazmidů. Nové útočné plazmidy jsou Target dummy (návnada - na zvoleném místě vznikne postava, která bude nepřátele odlákávat od vás) a Winter blast (zmražení). Nakonec je zde také atletický plazmid Extra nutrition (lepší léčení z jídla a obvazů), ale ten není tak potřebný.

Nyní dojděte ke Gatherer's garden a všimněte si 'jámy' nalevo (když se díváte směrem na Gatherer's garden). Skočte do ní, zbavte se alarmu a seberte věci od mrtvoly a robota. Skočte dírou dolu do vody a jděte doleva dozadu. Zde jsou sice dveře na číselný kód, ale můžete ho bez problémů hacknout. Z magnetofonu si poslechněte průběh mučení (to je ta ohořelá mrtvola) a posbírejte věci. Další si můžete telekinezí přitáhnout ze zadní části.

Vraťte se nahoru k raketometu, přelezte po kládách na druhou stranu a vstupte do dveří. Posbírejte věci, hackněte lékárnu a pak zaklepejte na dveře. Poslechněte si chlápka za nimi a pak se připravte na útok silné splicerky. Pokud ji dostatečně zraníte, objeví se robotek, který ji dodělá. Pak dostanete za odměnu Granátomet!

#úkol 2 Foťák

Nejprve musíte najít Foťák. Vraťte se ke Gatherer's garden a pokračujte kolem něj dál podle šipky Upper Wharf. Nejprve se zbavte splicerů, pak skočte do díry napravo a posbírejte věci ve stoce.

Vyběhněte po schodech a nahoře se vypořádejte se splicery, Taťkou a automatem. Pak v místě, kde teče voda, seberte magnetofon s kódem 7533 ke dveřím #7. V mrtvole je pak další s kódem 5380 (ten patří k již otevřené mříži do mučírny).

V zadní části uražte zámek na dveřích, vyběhněte po schodech (pozor na 2 alarmy - nedají se hacknout) a zamiřte doprava k vypínači alarmu - pozor na alarm vepředu za sklem a automat za mříží. Z bezpečí ustřelte zámek a pak se zbavte všech 4 automatů (doporučuji telekinezi na raketomety).

Prohledejte místnost (nezapomeňte na mrtvého Taťku) a všimněte si šachty nalevo od další zamčené mříže. Vlezte tam, ale dejte si pozor na alarm, který dosáhne i do šachty. Uvnitř posbírejte zbraně a hackněte sejf.

Vylezte ven, uražte zámek na mříži a prolezte dírou ve zdi. Kolem Vita-Chamber jděte dozadu do místnosti, kde vidíte oknem splicera. Ze stolu seberte foťák a vyfoťte splicera za oknem. Dozvíte se, že na splicery platí anti-personel náboje.

S fotoaparátem můžete fotit nepřátele a tím je zkoumat. Když se vám povede výzkumem naplnit stupnici na obrazovce s fotkou (zobrazí se vždy po úspěšném focení), získáte nějaký bonus. První bonus bývá rada, čím je daný typ nepřátel zranitelný, druhý bonus je nějaký plazmid a další bonusy jsou zvýšené poškozený proti danému typu nepřátel.
Každá fotka má ohodnocení (A, B, C, D - je zobrazeno jako razítko na fotce) a poznámky (Bonusy a postihy - vypsány vpravo nahoře). Fotka typu A je nejlepší a přidá vám k výzkumu nejvíce. Fotka B je horší a fotka C je nejhorší a její přínos je minimální. Fotky typu D nejsou vůbec foceny, aby se šetřil film (zobrazí se zpráva "Score too low").
Za bonusy lze považovat Viditelný (nepřítel je celý a osvětlený), Akční (nepřítel něco dělá) a skupina (na fotce je více nepřátel). Postihem jsou Již foceno (opakovaným focením jednoho nepřítele již moc nezískáte) a Mrtvola (můžete fotit mrtvoly, ale opět moc nezískáte).
Ze začátku se snažte mít fotky co nejlepší, protože filmu (který sbíráte stejně jako náboje) moc není. V druhé polovině hry ho ale budete mít tolik, že můžete klidně fotit i mrtvoly... (tedy opakovaně).
A jeden typ na závěr: Až narazíte na Houdiny splicers, snažte se je fotit kdykoliv to půjde, protože získáte jeden pěkný plazmid, který si určitě nenechte ujít ;).

Až splicer uteče, vyjděte ven, zbavte se splicera a dojděte k Gatherer's garden. Rozbitým oknem vylezte na střechu a opatrně dojděte k červenému (útočnému) plazmidu Security Bullseye (na zasažené nepřátele reagují alarmy a automaty jako by byly hacknuté). Hned si ho tedy vyzkoušejte na alarmu dole (hoďte kuličku na splicera).

Přejděte po plošině doprava, seberte brokovnici a zbavte se alarmu (nezapomeňte, že je stále nepřátelský). Seskočte, posbírejte věci a pokračujte chodbou do další budovy. Nezapomínejte ale, co je teď vaším hlavním úkolem: musíte vyfotit tři spider splicery (výhodou je že mohou být i mrtvý).

V tunelu se zbavte alarmu a dojděte na křižovatku. Dejte se doprava do Jet postal. Zbavte se splicerů a projděte dveřmi do skladu. Jděte doleva, seberte foťák na poličce a pokuste se zbavit se alarmu v sousední uličce, který můžete vidět mezi Pneumo napravo.

V sousední uličce posbírejte věci... měl by se časem objevit spider splicer a tak ho vyfoťte a zabijte (nebo obráceně). Pak se vraťte do chodby a jděte do dveří naproti - za nimi je třetí spider splicer, ale asi se vám ho nepovede vyfotit, protože hned uteče.

#úkol 2 Krčma

Projděte si automaty a vyjděte po schodech do hospody. Zbavte se splicerů a posbírejte věci (nezapomeňte, že chlast ubírá Eve). Pak jděte na záchodky (u schodů rovně). Vložte $5 do první kabinky a posbírejte granáty a Eve (druhé jsou jen náboje do kulometu).

Vraťte se a vyjděte po schodech. Jděte do dveří #5 (naproti), posbírejte věci (nezapomeňte na elekrobroky u okna) a hackněte sejf. Vyjděte (teď někdy by se měl objevit poslední spider splicer) a jděte ke dveřím #7 (napravo). Použijte klávesnici a zadejte 7533. Seberte magnetofon, přistupte k obrazu "Jasmine Jolete" (napravo od televize) a počkejte. Seberte žlutý plazmid Shorten alarms (alarmy trvají jen 30 sekund).

Vyjděte a jděte ke dveřím #6. Použijte elektrošok na páku, vstupte a posbírejte věci. Vyjděte ven a jděte na balkon, odkud máte výhled do hospody. Všimněte si splicera a robotka dole - nezapomeňte, že takový okamžik je nejlepší pro focení, protože fotka A je téměř jistá (také nezapomeňte udělat jednu se splicerem a jednu s robotkem ;).

Zbavte se jich, seskočte a použijte elektrošok na dveře za barem. Zbavte se splicerů napravo a jděte do dveří za vodopádem (občas se zde vyskytuje Taťka!). Dejte si pozor na automat ve vedlejší místnosti, který na vás může zaútočit skrz díru dole vlevo. Zbavte se ho, prolezte a hackněte sejf. Vraťte se a jděte do zatopené části. Vyberte věci ze sudů a všimněte si ventilace vzadu napravo. Prolezte a sesbírejte věci.

Vraťte se do chodby a zpět do přístavu, kde je již otevřená mříž a tak se můžete vrátit až dolu (dveřmi nalevo) k Gatherer's garden. Měl by zde ležet žlutý plazmid Wrench lurker (Zvýšené poškození hasákem, pokud o vás nepřítel neví - známý Backstab).

Přelezte přes klády k Fontain's fisheries a zabouchejte na dveře. Vstupte a použijte Pneumo napravo - přijdete o všechny zbraně, ale otevřou se dveře dál (později je dostanete zpět). V Gene-bank si změňte útočné plazmidy, abyste měli hlavně zapálení, elektrošoky příp. zmrazení (dokupte). Pak roztavte led a seberte žlutý plazmid Focused hacker (snižujte počet poškozených dílů při hackování).

Jděte dál a používejte zapálení pro tavení ledu. Až se dostanete do místnosti s automatem a vypínačem alarmu, rychle běžte doprava k alarmu, který omračte a hackněte! Po chvíli se v 'mrazáku' udělá mlha. Počkejte a až se rozplyne, objeví se onen záhadný chlápek a bude na vás útočit. Snažte se ho omračovat (elektrošoky nebo zmrazení) a zabít ho (zapálením nebo hasákem). Dejte si pozor na automat (můžete k němu vyskočit a hacknout ho) a další nepřátele, kteří přiběhnou, pokud se rozteče led na dveřích.1

Až bude klid, seběhněte po schodech na druhé straně místnosti a použijte pneumo. Získáte zpět všechny svoje zbraně (bohužel ale ne speciální náboje).

Pokračujte dál po schodech a najděte "Power to the people" automat. Pomocí něho můžete nainstalovat jeden upgrade na nějakou zbraň (pak se vypne). Jak už jsem psal v úvodu, doporučuji Pistol clip size (24komorový zásobník pro pistoli) nebo Machine gun kickback reduction (výrazné snížení 'házení' kulometu).

Vraťte se nahoru a projděte si všechny čtvery dveře (nejprve je rozmražte). Nezapomeňte tavit ledy, protože je pod nimi velké bohatství (a jednou dokonce i tajná chodba).

Seběhněte opět po schodech dolu (podívejte se pod ně po ukrytých zbraních) a roztavte dveře. Nejprve nalevo, kde je vzadu sejf a pak napravo, kde si nejprve poslechněte vtipný rozhovor dvou duchů a pak roztavte ledy a pokračujte dál.

#úkol 2 Pašerácký úkryt

Pokračujte chodbou pořád dál (nezapomeňte, že pít alkohol není dobré pro vaši Eve), kolem ponorky až ke zborcené chodbě. Po rouře přelezte kameny, uražte zámek na mříži a vstupte do řídícího centra. Přehoďte páku a sledujte dění dole.

Až se otevřou dveře, pokračujte dál. Dole pod schody uražte zámek a posbírejte věci a peníze. Pak se vydejte k ponorce a kolem ní dál.

Rychl navigace

3. Arkadie

#úkol 3 Arkádská rokle

Projděte chodbou, prohledejte bedny a nad schody uražte zámek. Jděte doleva a v zahradě posbírejte věci nalevo a napravo. Pak vstupte do dveří Arcadia Glens (dvoje nalevo). Posbírejte věci a vraťte se do zahrady.

Poznámka: Ve vending machines můžete nakupovat náboje do plamenometu, ale zbytečně je nekupujte, protože v tomhle kole je jich víc než dost.

Poznámka 2: V tomto kole budete nacházet řadu zdánlivě nesmyslných předmětů (prázdné injekce, gumové hadičky, ...). Všechno sbírejte, protože se vám to bude později hodit.

Vejděte do posledních dveří (šipka Arcadia metro). Nejprve jděte rovně, kde jste zahlédli chlápka - Houdiny splicer (zbytečně neplýtvejte náboje - zatím nejde zabít; spíše se ho snažte nafotit). Posbírejte věci a pak se vraťte ke dveřím, jděte doleva a pod schody rovně. Opět vše posbírejte a vydejte se po schodech nahoru.

Vstupte do dveří a rychle se otočte - konečně můžete otravného splicera zabít. Posbírejte věci v místnosti a nezapomeňte na dvě ukryté místnosti za malými dvířky u země. Pokračujte dál po šipce Arcadia metro.

V další místnosti se zbavte splicerů a automatu. Pak v místě, kde jsou kytky v květináčích, prolezte průlezem u země. Hackněte sejf a otevřete dvířka do další místnosti. Dejte si pozor na pasti a vylezte ven. Zbavte se splicera, posbírejte věci a vyjděte na chodbu. Vraťte se zpět do místnosti (doleva) a použijte elektro šok na rozbité dveře. Posbírejte věci a vydejte se chodbou dál k metru. Nejprve prohledejte prostor nalevo a pak pokračujte chodbou. Vstupte do Arcadia Glens a zbavte se splicerů.

Arcadia glens je poměrně složitý prostor, takže budu pokud možno uvádět jména jednotlivých oblastí, abyste se lépe zorientovali. Pokud se ztratíte, použijte mapu (klávesa M). Nejprve jděte doprava, kde na konci chodby naleznete automat U-invent ("Vynalézátor"). V něm můžete vyrábět náboje a předměty z nejrůznějších (jinak nepoužitelných) předmětů. Vždy doporučuji přístroj nejprve hacknout, protože tím snížíte spotřebu předmětů. Při vynalézání jen nezapomeňte, že automat nekontroluje maximum vašeho inventáře, takže vynalezené věci klidně naháže na zem.

Pak se dejte na druhou stranu, kde za rohem naleznete Gatherer's garden (pravděpodobně i Sestřičku). Zde si můžete prvně nakoupit nové sloty pro všechny typy plazmidů (toniků). U každého automatu ale můžete koupit pouze jeden (někdy 2) od každého typu. Opět byste ale neměli zapomenout nejprve koupit health/Eve upgrade.

#úkol 3 Metro

Pokračujte (po šipce Metro) dál chodbou (nechoďte tedy do žádných postranních 'atrakcí' a dejte si pozor na alarm. Vstupte do Rolling Hills a vyslechněte si Ryanovu přednášku o Bohu a Muži. Raketomet dole se snažte za každou cenu hacknout, protože se vám to bude nejednou hodit.

Všimněte si předmětů na skále nalevo od vodopádu a telekinezí je posbírejte. Pokračujte dál až do sadu. Zamiřte k Metru naproti, ale až se začne spouštět plyn, snažte se dostat co nejrychleji do dveří nalevo (Research laboratories). Hackněte alarm napravo a počkejte, co se bude dít.

Až dostanete úkol najít Julii Langford, vstupte do chodby a dojděte ke dveřím. Julie vás požádá, abyste přinesly květ Rosa Gallica. Vraťte se tedy zpět do mrtvého sadu.

U dveří metro (které se neotevřou, dokud znovu neoživíte stromy) seberte Liquid nitrogen (náboje to Zmrazovače) a vyberte bednu. Vraťte se zpět a všimněte si nově vzniklého průchodu ve skále. Vstupte a posbírejte věci (hlavně vás zajímá lahvička Chlorofilu). Vyjděte ven a po schodech. U raketometu vstupte do další jeskyně a vyberte věci. Pak se vraťte do Arcadia Glens.

Jděte k Gene-bank a naproti do Watterfall grotto ("Jeskyně s vodopádem"). Seberte žlutý plazmid Security Evasion (alarmy a automaty na vás chvíli nereagují). Pak jděte doleva k U-invent a seberte si rakety do raketometu.

Jděte dolu po schodech k velkému kolu a dejte si pozor na pasti, automaty a alarm (snažte se jich co nejvíce hacknout).

Dole ve vodě posbírejte všechny věci a pak seberte vzorek růží, které rostou na velkém kole. Až se budete vracet, použijte elektrošok na dveře nad schody a posbírejte věci. Pak se vraťte do Arcadia Glens, k metru a ke dveřím doktorky Julie. Vložte vzorek do Pneuma a vstupte.

Ze stolu seberte žlutý plazmid Hacking expert (při hackování o jeden alarm a rozbitý díl méně). Pokračujte dál - dokrotka vypne alarm, abyste se bezpečně dostali dál. Jděte tedy pořád doprava a moc se nezdržujte. Dojděte až k oknu, za kterým uvidíte doktorku a počkejte.

Všimněte si čísla, které doktorka napíše na sklo (pokud ho nemůžete přečíst, obejděte to z druhé strany ;) a počkejte na otevření dveří. Seberte magnetofon od doktorky a poslechněte si ho. Pak ze stolu seberte chemo-vrhač.

Dojděte k obrazu na stěně (u 'počítače' :), sundejte ho a otevřte sejf číslem 9457 (ze skla). Vyberte ho a poslechněte si magnetofon. Dozvíte se, co je potřeba na oživení Frankenstromů :). Pro rekapitulaci: musíte sehnat 7 lahviček destilované vody, enzymů a chlorofilu.

Vydejte se chodbou zpět, ale nezapomeňte, že jsou zde aktivní alarmy a automaty. Doporučuji je všechny hacknout, protože vám to později přijde sakra vhod. A když už v tom budete, nezapomeňte ani na léčicí automat.

Vraťte se do Arcadia Glen's a jděte doleva do Farmer's market (obchod pro zahradníky). Projděte zahradou a vyběhněte po schodech. Nalevo si všimněte Power to the people automatu (vylepšení zbraní). Až ho použijete, pokračujte dál. U vchodu do Farmer's shop hackněte sejf a přejděte do další oblasti.

#úkol 3 Obchod pro zahradníky

V této oblasti máte za úkol najít 7 enzymů (získávají se ze včelího vosku) a destilovaných vod. Projděte chodbou a dostanete se na jakési tržiště. Je zde hodně splicerů, Taťků, automatů i alarmů. Základní recept je splicery a Taťky zabít, automaty a alarmy hacknout...

Nejprve jděte doleva a na rozcestí opět doleva. Vzadu (u automatu) hackněte sejf (použijte autohack; pokud ho nemáte, počkejte) a po kládě vyjděte na ochoz u stropu. Oběhněte ho a na konci otevřete malá dvířka. Zde najdete několik autohacků a min. Seskočte a projděte dveřmi.

Na křižovatce nalevo nejprve seberte destilovanou vodu nalevo a pak se dejte doprava. Hackněte alarm nalevo a vyjděte dveřmi ven. Hned zase vlezte do dveří nalevo a posbírejte věci. Pak vlezte do spíže skrz malá dvířka a proberte bedny.

Vyjděte ven a seběhněte po schodech. Zbavte se splicerů a jděte do dveří, odkud vyběhli. Posbírejte věci, vraťte se a jděte do vedlejšího otevřeného prostoru. Zabijte splicera a seberte vodu.

Vraťte se a hackněte klávesnici na mříži nalevo (číslo sice získat lze, ale až mnohem později). Vraťte se a jděte kolem pultu pořád rovně až k automatům, kde si seberte modrý plazmid Eve link 2 (Z léčení dostáváte i Eve).

Vyběhněte po schodech a projděte kolem krámků. Na konci se dejte doleva do Woorley winery ("vinotéka"). Na křizovatce v prosklené chodbě se dejte nejprve doleva do Silverwing apliary ("včelí úly"). Doporučuji uložit hru, abyste v případě nezdaru mohly hru rychle načíst. Až vstoupíte, uvidíte, jak na splicera útočí včely. Rychle utečte do chodby, protože jinak pak zaútočí i na vás (důležité je, aby se zavřeli dveře).

Počkejte pár minut (pod zvuků byste měli poznat, kdy se včely uklidní) a pak znovu vstupte. Nedotýkejte se úlu, protože jinak se včely opět naštvou (stejně v něm nic není). Raději si v Gatherer's garden nakupte nový plazmid Insect swarm ("Hmyzí roj" - včely zaútočí na všechny nepřátele kolem vás).

Vstupte do dveří za pultem - zde jsou úly. Pokud vstoupíte dál, zaútočí na vás roj včel, což může být docela smrtelné. Proto přehoďte páku na Smoker control ("Vykouření včel"). Tím se (asi na minutu) stane místnost bezpečnou. Rychle běžte dovnitř a prohledávejte úly - musíte najít 7 vzorků včelích Enzymů (čím více tím lépe - bude se hodit později ;). Během hledání na vás budou útočit spliceři, tak se je snažte spíše zabavit (plamenomet, Zapálení, Zmražení) nebo použijte nově koupený Hmyzí roj. Tip: již prohledané úly poznáte podle toho, že mají vysunuté 'šuplíky'.

Až uslyšíte 'cinknutí minutky', rychle se vraťte do předchozí místnosti (prodejny). Poznámka: dokud bude v místnosti plyn, nemůžete ji opustit.

#úkol 3 Vinotéka

Až budete mít 7 Enzymů, jděte chodbou doleva do vinotéky. Vstupte a dejte si pozor na automat a alarm. Hackněte trezor a projděte okolí. Nezapomeňte, že hledáte Destilovanou vodu, která je ve flaškách (občas leží na zemi nebo na stole).

Sejděte po schodech dolů a dejte si pozor na pasti (na trámu je jedna voda, kterou můžete přitáhnout telekinezí). Pod schody si všimněte průchodu do vedlejší nižší místnosti a tak tam seskočte. Nejprve posbírejte náboje a destilované vody a pak seberte žlutý plazmid Photographer's eye (za fotky máte 10% navíc). Spustí se pasti a tak se schovejte za bedny a počkejte, až se o ně zabijí přiběhnuvší nepřátelé (pokud je zabijete jinak, pastí se zbavíte tak, že na ně telekinezí hodíte nějaký předmět).

V podzemí nalezněte zbývající Destilované vody (je jich tu víc než dost) a vraťte se zpět do vinotéky, pak přes Farmer's shop až do Arcadia Glens.

Podzemí vinotéky je sice rozsáhlé a dá se tam najít řada zajímavých věcí, ale nepovažuji za důležité vše popisovat. Pro nalezení cesty nahoru vám stačí použít mapu. Jedinou zajímavou věcí ve sklepě je ve vodě ukrytý automat na vylepšení zbraní!!!

#úkol 3 Oživení stromů

Pokud se vám již podařilo od Houdiny splicerů získat maskování, nehýbejte se. Ryan spustí alarm a pokud jste schovaní, robůtci vás nenajdou. Pokud maskování nemáte, musíte se s nimi vypořádat (nejlépe brokovnicí s elektrobroky).

Teď podle mapy projděte všechna dosud neprozkoumaná místa v Arcadia glens a pak se vydejte do laboratoře (po šipkách k metru). Pokud v laboratoři narazíte na Taťku, nezabíjejte ho (tedy pokud již máte všechny Sestřičky) - za chvíli vám pomůže (stejně jako všechny hacknuté automaty).

Až se dostanete do laboratoře (myslím na úplný konec), použijte U-invent a vynalezněte Lazarus vektor (pokud automat hacknete, ušetříte jednu od každé suroviny - i když najít jste jich museli alespoň 7).

Hotový Vektor nalijte do Central misting control ("zavlažování" - to je ten velký panel u okna). Než se zavlažování 'nažhaví', bude to trvat dlouhé minuty. Ty Ryan samozřejmě využije k tomu, aby vás zabavil. Rychle proběhněte laboratořemi až ke vstupním dveřím, které pákou zavřete. Pak se vraťte do hlavní místnosti a najděte si příhodné místo, odkud se budete moci bránit nájezdům splicerů.

Až uslyšíte cinknutí 'minutky', přestanou se spliceři objevovat. Povřažděte zbytky a v klidu posbírejte všechny věci z mrtvol. Pak se vraťte do laboratoře, kde přehozením páky oživte stromy.

Projděte laboratoří do sadu a doleva k metru...

Rychl navigace

4. Frolikova pevnost

#úkol 4 Rychle dál

Tohle kolo by se mohlo zdát velice krátké. Jděte pořád rovně do dveří přímo proti vám, kde je batyskaf vedoucí do dalšího kola... Když se ale přiblížíte, batyskaf se potopí a rádiem se vám ozve Sander Cohen, ředitel místního 'cirkusu', který po vás žádá splnění jeho 'zvrhlých' požadavků.

Vraťte se tedy do předchozí místnosti (pozor na pasti). Zbavte se všech Spider splicerů a pak se přes pasti vraťte na začátek k automatům (teď nemám na mysli ty hrací :). V U-inventu od teď můžete vynalézat nějaké nové plazmidy (díky enzymům z předešlého kola). Určitě si co nejdříve pořiďte Booze Hound ("Pes záchranář" - alkohol již neubírá Eve a místo toho ji doplňuje).

V téhle oblasti platí několik pravidel: